3D vizualizace staveb

Vytváříme reálné 3D vizualizace rodinných a bytových domů. Při realizaci klademe důraz na reálné podání vizualizace, tak aby podání materiálů, ze kterých má být dům postaven odpovídalo co nejvíce skutečnosti. Nasvětlujeme stavby pomocí reálných simulací světla, přesně podle orientace slunce, jako ve skutečnosti. 

Vizualizace staveb/domů - Architektonické 3D vizualizace

Vizualizace exteriérů – staveb/domů zpracujeme dle dokumentace, se zákresem přímo do fotografie vybrané lokality. Výstupem vám pak bude fotorealistická vizualizace, animace, 3D modelování, vizualizace architektonických a urbanistických studií či vizualizace zahrad. Jednat se může o stávající zástavbu nebo nový stavební pozemek. 3D vizualizace exteriérů mohou sloužit jako studie projektů nebo jako podklady pro vyřizování stavebního povolení.

Představy na papíře pro vás i investory

Plánujete postavit nebo rekonstruovat rodinný dům nebo budovu pro komerční využití? Pro utříbení vašich představ, lepší rozhodování nebo představení projektu investorům je ideální 3D fotorealistická vizualizace. Tato vizualizace vám dopředu ukáže, jak reálně vypadá vaše rozhodnutí o barevnosti, materiálech, umístění bazénu či rozvržení zahrady. Architekt, projektant a především investor dostanou do ruky vizualizaci projektu a získají ucelenou představu o budoucí investici. 3D model stavby pro vizualizaci zhotovíme podle Vámi dodaných podkladů v tištěné nebo elektronické formě.

Virtuální 3D prohlídky

3D virtuální prohlídka je ideálním nástrojem pro developery nebo realitní kanceláře. Můžete tak plánovaný projekt - dům či stavbu znázornit ve 3D vizualizaci a prezentovat vaše návrhy a vize Vašim zákazníkům nebo investorům.

Výhody 3D vizualizace exteriérů:

  • představy představíte na papíře již před zahájením zákazníkům či investorům
  • vaše plány a projekty zasadíte přímo do reálného prostředí
  • virtuální 3D prohlídky vám umožní prostor prozkoumat ze všech stran

Vaše plány zasazené do reality

Při architektonických vizualizací exteriérů se nejčastěji používají tzv. verifikované pohledy. Jedná se o fotografie, kde se fotorealistické vizualizace zanáší přímo do fotografie. Fotografování zvládneme my, za účasti nebo po dohodě s klientem. Následně do vybraných fotografií zasadíme 3D vizualizaci, a to na základě údajů z digitální kamery a zaměření pozice fotografa vzhledem k plánované budově. Spočítáním těchto údaje a aplikace fotografované perspektivy do 3D scény dojde k jejímu perspektivnímu sladění s modelovanou scénou. Tomuto postupu se říká camera matching.

Mám zájem o služby studia Pixelbox sro

PIXELBOX