Tvorba 3D charakterů

Vytváříme 3D modely postaviček a reklamních maskotů. Připravíme Vám koncept maskota podle vašich představ a zadání nebo vám připravíme skicy a návrhy postavičky podle typu podnikání a jeho charakteru.

 

3D charaktery a 3D maskoti

Reklamní postavičky a maskoti jsou důležitým prvkem marketingové kampaně. Jednoznačně specifikují a na první pohled odlišují společnost či produkt. Je to zapamatovatelný prostředník marketingového sdělení. Vybrat správného reklamního maskota je první částí úspěchu.
 

Jednoznačný a zapamatovatelný průvodce

Postavička nebo reklamní maskot jednoznačně identifikuje vaši společnost nebo produkt. Pro zadavatele je tedy zrození 3D maskota významné a pro příjemce marketingového sdělení poutavé. Díky 3D vizualizaci/animaci zhmotníte postavu, která bude přesně taková, aby symbolizovala vaše podnikání či Váš produkt: důvtipná, veselá nebo elegantní. Pro oživení 3D postavičky je nutné umět se vcítit do jejího specifického charakteru, gest a pocitů. 3D grafika umí dostáhnout velmi realistických výsledků.
 

3D charakter podle vašich přání nebo podle našich návrhů

Podle dodaných představ a podkladů připravíme nejprve 2D skicy vašeho firemního symbolu. Ty pak následně rozpracujeme do 3D modelu. Pokud však nemáte o vzhledu či charakteru vašeho průvodce představu, připravíme vám jej na míru podle informací o typu vašeho podnikání či produktu.
 

Časová i finanční úspora při přípravě marketingových kampaní

3D maskota je možno animací rozpohybovat a jeho příběh zasadit do nespočtu prostředí a kompozic. Následná příprava marketingových kampaní bude mnohem méně časově i finančně náročná než natáčecí dny při přípravě televizních spotů či fotografování modelů na tištěné nosiče. Variabilita a finanční úspora připravovaných kampaní je zde jednoznačným kladem.

 

Výhody 3D postaviček a 3D maskotů:

  • jednoznačný a zapamatovatelný průvodce
  • 3D maskot podle vašich přání nebo podle našich návrhů
  • časová i finanční úspora při přípravě marketingových kampaní

3D maskot či reklamní postavička se stane reálným průvodcem a jednoznačnou identifikací vaší reklamní kampaně.

 

Mám zájem o služby studia Pixelbox sro

PIXELBOX